Szkoly Podstawowe

Szkoly podstawowe w Queensland

W Queensland szkoły podzielone są na szkoły rządowe (Government schools), szkoły katolickie (Catholic schools) oraz szkoły niezależne (the Independent schools). Szkoły rządowe czésto są zwane stanowymi lub szkołami publicznymi. Pozostale to szkoły prywatne. Wiékszosc szkół prywatnych ma przynależnosc religijną, i tylko niektóre są bezwyznaniowe. Natomiast szkoły stanowe wszystkie są bezwyznaniowe.
Podstawowe szkoły prywatne są koedukacyjne, bądz tylko dla dziewcząt lub tylko dla chlopców. Podczas gdy wszystkie szkoły stanowe są koedukacyjne.

Rok szkolny w Queensland zaczyna się pod koniec stycznia i podzielony jest na cztery kwartały. Pomiędzy każdym dzieci mają dwutygodniowe ferie, a po zakończeniu roku dłuższe wakacje (przeważnie sześć tygodni) obejmujące Gwiazdkę i Nowy Rok. Dzieci noszą do szkoły mundurki z obowiązkowym kapeluszem. System edukacyjny obejmuje:

Preparatory year

Odpowiednik polskiej zerówki. Prep nie jest obowiązkowy. Naukę w nim mogą zacząć dzieci pięcioletnie. Przeważnie Prep znajduje się przy szkole podstawowej, dlatego też wskazane jest zapisanie do niego dziecka, jako że uczy się tam nie tylko czytać, pisać i liczyć, ale przyzwyczaja się też do warunków szkoły, do dyscypliny, które pomogą mu później łatwiej zaaklimatyzować się we „właściwej” szkole. Nauka w Prep ma formę zabawy, dzieci w bezstresowy sposób przyswajają podstawową wiedzę, mają liczne zajęcia ruchowe, dzięki australijskiej pogodzie najczęściej na zewnątrz.

Primary Schools

Podstawówka zaczyna się dla dzieci sześcioletnich. Przeważnie trwa 7 lat, są jednak szkoły łączące Primary i Secondary Schools i trwa wtedy dziesięć bądź dwanaście lat. W Queensland są podstawówki niepłatne i płatne prywatne. Nawet jednak w szkołach bezpłatnych trzeba liczyć się z wydatkami: mundurki, pomoce szkolne, jednorazowa, nieobowiązkowa opłata na początku roku (około $80), plecak, wycieczki. Można jednak wydatki na szkołę odpisać od podatku (do $700 na dziecko).
Dzieci uczą się angielskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka), społeczeństwa i środowiska, wychowania fizycznego, sztuki, techniki, obcego języka (często jest to japoński lub chinski) i w wielu szkołach także muzyki. Część szkół posiada odkryty basen, w którym w kwartale wiosennym i letnim odbywają się lekcje pływania. Większość zajęć sportowych odbywa się na świeżym powietrzu. Wiekszość szkół organizuje również zajęcia pozalekcyjne (płatne), dodatkowe zajęcia sportowe, chóry, zespoły muzyczne itp.

W szkole nie ma podręczników ani ocen. Raz w tygodniu dzieci dostają prace domowe, kilka zadań do wykonania i książki do czytania. Na koniec kwartału zimowego i letniego rodzice dostają opis osiągnięć dziecka w każdym przedmiocie. Nauka zbliża się do nauki indywidualnej, nie ma jednego podręcznika, z którego uczą się wszyscy uczniowie. Każde dziecko raczej idzie swoim tempem. Jeżeli odbiega znacznie od poziomu klasy dostaje dodatkową pomoc i zajęcia z nauczycielem pomocniczym. Nie powinni więc się marwić rodzice dzieci nie mówiących po angielsku. Szkoła zadba, aby wasze dziecko dostało wystarczająca ilość uwagi.

~SS

System Edukacji w Australii

Szkolnictwo w Queensland

pin it
Bitnami