Paszport

Polski paszport tymczasowy dla dziecka ponizej 5.roku zycia

Paszport polski dla dziecka urodzonego w Australii, gdy przynajmniej jeden z rodziców jest Polakiem.

W celu otrzymania dla dziecka poniżej 5 roku życia polskiego paszportu tymczasowego bez konieczności przyjazdu do Sydney, do Konsulatu należy przysłać następujące dokumenty:

1) podanie o odstąpienie przez Konsula od wymogu osobistego złożenia wniosku paszportowego (podanie należy uzasadnić);
2) wypełniony wniosek paszportowy (wniosek jest wysyłany na adres domowy osoby ubiegajácej sie o paszport);
3) zgodę na wydanie dziecku paszportu podpisaną przez oboje rodziców – podpisy muszá być poświadczone przez Notary Public i następnie nalezy opatrzyć dokument Apostille;
4) oryginalny zagraniczny akt urodzenia dziecka opatrzony Apostille (Konsulat zwróci);
5) fotokopie rodziców ważnych paszportów polskich;
7) kwotę 36 AUD (25 AUD paszport + 11 AUD odesłanie paszportu) w formie MO lub bank cheque wystawionych na Polish Consulate in Sydney;
8.) jedno zdjęcie dziecka (wymogi są opisane na stronie internetowej Konsulatu.
Mozna przyslac skany zdjęć przed wysłaniem dokumentów do Konsulatu, w celu potwierdzenia czy zdjęcia są prawidłowe.

Wydanie paszportów tymczasowych i ich odesłanie nastąpi w ciągu 15 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia wniosków paszportowych wraz z kompletem dokumentów do Konsulatu.

Dziecku do lat 5 wydaje sie paszport tymczasowy ważny przez 12 miesięcy, jednakże na żądanie rodziców Ustawa o dokumentach paszportowych dopuszcza możliwość wydania paszportu biometrycznego, również 12-miesięcznego. Czas oczekiwania na paszport tymczasowy wynosi ok. 3 tygodni, a na biometryczny ok. 2 miesięcy.

Proszę pamiętać, że paszport 12-miesięczny daje Państwu możliwość swobodnego podróżowania jedynie przez pierwszych 6 miesięcy jego ważności, ponieważ wiele krajów, w tym azjatyckich, wymaga, by w momencie planowanego opuszczenia ich terytorium, paszport był jeszcze ważny co najmniej 6 miesięcy.

UWAGA! tylko pierwszy paszport dla dziecka można uzyskać na podstawie zagranicznego aktu urodzenia i bez numeru PESEL – w celu otrzymania kolejnych polskich dokumentów paszportowych należy przeprowadzić dwie następujące procedury:

1) Umiejscowić w Polsce akt urodzenia dziecka Wiecej informacji tutaj

2) Nadać dziecku numer PESEL.

Wiecej informacji dotyczácych paszportów

pin it
Bitnami